Levski Sofia - results, table, players, coaches, youth academy, season archive

Sofia Championship/State Championship
Player Matches Minutes Goals Penalties YC RC
Zahari Radev 11 - 1 - - -
Lyuben Stamboliev 11 - 0 - - -
Kostadin Georgiev 11 - 0 - - -
Botyo Mihaylov 10 - 7 - - -
Petar Argirov 10 - 1 - - -
Angel Petrov 8 - 5 - - -
Borislav Tsvetkov 6 - 4 - - -
Vasil Spasov 6 - 1 - - -
Georgi Cholakov 6 - 1 - - -
Hristo Pangarov 6 - 0 - - -
Bozhin Laskov 5 - 7 - - -
Amedeo Kleva 5 - 0 - - -
Lyuben Hranov 4 - 2 - - -
Radoslav Maznikov 4 - 0 - - -
Pavel Iliev 4 - 0 - - -
Stefan Nikushev 3 - 1 - - -
Atanas Dinev 3 - 0 - - -
Mladen Dzhurov 1 - 0 - - -
Kiril Andreev 1 - 0 - - -
Lyubomir Aldev 1 - 0 - - -
Spiro Spirov 1 - 0 - - -