Levski Sofia - results, table, players, coaches, youth academy, season archive

Sofia Championship/State Championship
Player Matches Minutes Goals Penalties YC RC
Zahari Radev 11 - 1 - - -
Kostadin Georgiev 11 - 0 - - -
Lyuben Stamboliev 11 - 0 - - -
Petar Argirov 9 - 4 - - -
Borislav Tsvetkov 8 - 5 - - -
Botyo Mihaylov 8 - 4 - - -
Vasil Spasov 8 - 3 - - -
Angel Petrov 7 - 5 - - -
Bozhin Laskov 6 - 5 - - -
Hristo Pangarov 6 - 0 - - -
Stefan Nikushev 6 - 0 - - -
Lyuben Hranov 5 - 2 - - -
Georgi Cholakov 5 - 1 - - -
Amedeo Kleva 5 - 0 - - -
Radoslav Maznikov 4 - 0 - - -
Pavel Iliev 3 - 0 - - -
Spiro Spirov 3 - 0 - - -
Atanas Dinev 2 - 0 - - -
Kiril Andreev 1 - 0 - - -
Lyubomir Aldev 1 - 0 - - -
Mladen Dzhurov 1 - 0 - - -