Levski Sofia - results, table, players, coaches, youth academy, season archive

Coach League Cup Europe Total
W D L W D L W D L M W D L
Slaviša Stojanović 12 2 7 1 1 0 - - - 23 13 3 7
Player League Cup Europe Total
M G M G M G M G
Martin Raynov 54 1 4 1 4 0 62 2
Ivaylo Naydenov 52 1 5 0 1 0 60 1
Radoslav Tsonev 47 3 12 1 0 0 59 4
Nikolay Mihaylov 42 0 2 0 2 0 47 0
Borislav Tsonev 38 8 8 1 0 0 46 9
Iliya Yurukov 38 0 2 0 4 0 45 0
Nigel Robertha 32 13 4 0 1 0 37 13
Martin Petkov 29 1 6 3 0 0 36 4
Valeri Bozhinov 32 10 2 2 0 0 35 13
Zdravko Dimitrov 23 0 3 1 4 0 30 1
Nasiru Mohammed 22 2 3 1 1 0 26 3
Ilia Dimitrov 18 1 3 0 3 0 24 1
Nikolay Krastev 19 0 2 0 0 0 22 0
Stivan Petkov 15 0 1 0 0 0 16 0
Thomas Dasquet 15 0 1 0 - - 16 0
Zhivko Atanasov 14 1 0 0 - - 14 1
Aleks Petkov 12 0 1 0 - - 13 0
Mateo Stamatov 11 0 1 0 - - 12 0
Marin Petkov 8 0 1 0 0 0 9 0
Simeon Slavchev 5 1 1 0 0 0 6 1
Patrik-Gabriel Galchev 5 0 1 0 - - 6 0
Andrian Kraev 4 0 0 0 - - 4 0
Georgi Aleksandrov 2 0 1 0 - - 3 0
Kostadin Iliev 1 0 1 0 0 0 2 0
Ivan Andonov 0 0 0 0 - - 0 0