Levski Sofia - results, table, players, coaches, youth academy, season archive

Coach League Cup Europe Total
W D L W D L W D L M W D L
Kiril Yovovich - - - - - - - - - - - - -
Player League Cup Europe Total
M G M G M G M G
Hristo Yovov - Bizhutera 216 73 38 7 50 7 306 87
Dimitar Yordanov - Kukusha 166 78 35 22 - - 201 100
Yordan Yordanov - Pikata 143 51 22 14 24 4 194 69
Zlatko Yankov - Fara 129 17 29 5 10 1 168 23
Georgi Yordanov - Lamyata 132 38 16 3 11 1 159 42
Velko Yotov 113 31 18 10 4 0 135 41
Vladimir Yonkov 93 14 19 4 10 0 122 18
Simeon Yankov - Simeto 71 1 - - - - 71 1
Kiril Yovovich - Vagonetkata 59 32 - - - - 59 32
Iliya Yurukov 42 0 4 0 4 0 51 0
Kancho Yordanov - Kanata 38 4 7 6 4 0 49 10
Iliyan Yordanov 32 6 10 2 0 0 42 8
Serge Yoffou 25 13 6 0 5 1 36 14
Petar Yankov 10 0 5 3 2 0 17 3
Jeanvion Yulu-Matondo 8 3 1 0 0 0 9 3
Ivaylo Yonchev 4 0 4 1 0 0 8 1
Oleksiy Yakymenko 6 0 1 0 1 0 8 0
Dobri Yanev 7 1 0 0 - - 7 1
Ivaylo Yotov - Kempesa 3 0 0 0 - - 3 0
Yanaki Yankov 2 0 - - - - 2 0
Nikola Yanachkov 1 0 0 0 0 0 1 0
Georgi Yanev 1 0 0 0 - - 1 0